Loading... Please wait...

Categorii de produse

Noutăţi prin email


Politica de confidentialitate

VIZITAREA ACESTUI SITE PRESUPUNE CĂ UTILIZATORII AU CITIT ȘI SUNT DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE MAI JOS.

Site-ul www.lustre-online.eu , denumit in continuare „site” (cu exceptia site-urilor aparținând terților către care se face trimitere), este proprietatea S.C. BEST DÉCOR IDEA  S.R.L., societate înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3610/2011, având Cod Fiscal RO 28247273, cu sediul în București, Str. Almasu Mic, Nr. 13, Sector 4, CP 040952, capital social subscris și vărsat în cuantum de 420 lei (denumită în continuare „BEST DÉCOR IDEA”).

Scopul site-ului

Site-ul își propune să promoveze marca BEST DÉCOR IDEA SRL și să ofere utilizatorilor informații corecte și actuale cu privire la produsele și serviciile  oferite de S.C. BEST DÉCOR IDEA  S.R.L., cu sediul în București, Str. Almasu Mic, Nr. 13, Sector 4, CP 040952,  înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/3610/2011, având Cod Fiscal RO 28247273.

Site-ul este menit să participe la îmbunătățirea relației dintre BEST DÉCOR IDEA și clienții săi în sensul de a ușura comunicarea dintre BEST DÉCOR IDEA și clienți, ceea ce conduce la îmbunătățirea comercializării produselor și serviciilor BEST DÉCOR IDEA.

BEST DÉCOR IDEA depune toate eforturile necesare pentru a oferi informații actuale privind  produsele sale și pentru a actualiza conținutul site-ului. Cu toate acestea, BEST DÉCOR IDEA nu garantează asupra actualității informațiilor prezentate pe site în orice moment.

De asemenea, BEST DÉCOR IDEA nu garantează că site-ul nu va conține anumite erori, însă va încerca să remedieze aceste erori în scurt timp pentru a permite o informare corectă a utilizatorilor. BEST DÉCOR IDEA nu răspunde pentru eventuale prejudicii suferite de utilizatori din cauza unor decizii bazate pe orice informație furnizată prin intermediul site-ului.

Obligațiile utilizatorului

Utilizatorul este de acord, acceptă și garantează că va folosi acest site și serviciile în concordanță cu acești termeni și condiții, într-o manieră corespunzătoare și legală, numai în scopuri legale. Spre exemplu, utilizatorul nu va:

  • Primi, accesa sau transmite conținut care încalcă legea drepturilor de autor și de proprietate intelectuală, încalcă confidențialitatea, este ofensator, defăimător ilegal;
  • Transmite un conținut electronic, inclusiv viruși, care vor cauza, sau este probabil că vor cauza, detrimente sau vor păgubi în orice fel sistemul de calcul BEST DÉCOR IDEA și/sau al altor utilizatori;
  • Nu va face cereri de trafic excesive, nu va furniza sau trimite mai departe corespondență nesolicitată sau reclamă neautorizată (spam) de orice fel, rezumate sau concursuri prin care este posibil să păgubească sau să distrugă reputația BEST DÉCOR IDEA sau reputația unei terțe părți;
  • Divulga propria identitate sau pe cea a unei terțe părți sau informații sensibile în conversații și mesaje afișate. Prin folosirea acestui site, utilizatorul este de acord să compenseze, apere și să nu facă răspunzător BEST DÉCOR IDEA pentru și împotriva oricăror pierderi, cheltuieli, pagube și costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaților, rezultând din încălcarea termenilor și condițiilor.

 

Limitarea răspunderii

Utilizatorul acceptă că folosirea site-ului se face în totalitate pe propriul ei/lui risc și că toate serviciile BEST DÉCOR IDEA, conținutul și paginile de internet, sunt furnizate “așa cum sunt”, cu nicio promisiune sau garanție de niciun fel, fie expres fie implicit, incluzând, dar nelimitându-se la:

  • disponibilitate, siguranță, integritate sau acuratețe a informațiilor, serviciilor sale și conținutului;
  • titlu, comercializare sau potrivire pentru un anumit scop.

Această renunțare la obligații se aplică oricăror pagube cauzate de către orice eșec de performanță, eroare, omisiune, întrerupere, ștergere, defectare, întârziere în operare sau transmisie, virusare a calculatorului, cădere a liniei de comunicare etc.

BEST DÉCOR IDEA nu va fi răspunzător pentru niciun fel de pagube directe, indirecte, consecințe sau pagube speciale care apar prin folosirea site-ului sau posibilitatea de folosire a site-ului.

Utilizatorul este obligat să suporte toate cheltuielile și orice cheltuieli adiționale în legătură cu folosirea serviciilor de telecomunicație BEST DÉCOR IDEA, inclusiv acelea care pot fi percepute de către furnizorul de telefonie și/sau internet al utilizatorului.
BEST DÉCOR IDEA poate modifica prezenții termeni și condiții fără o notificare prealabilă.
Astfel de schimbări vor fi anunțate prin afișarea pe site. Se consideră aceste schimbări ca fiind acceptate în cazul în care utilizatorii continuă să utilizeze site-ul după data afișării modificărilor.

Site-ul poate conține legături sau trimiteri către alte site-uri pentru utilizarea cărora se vor aplica politicile de utilizare specifice astfel cum sunt acestea specificate pe site-urile respective, BEST DÉCOR IDEA nefiind răspunzător și neasumandu-și nicio obligație pentru conținutul acestora sau cu privire la orice link din acestea. Orice includere de link-uri în site este făcută numai pentru ajutorul utilizatorului și nu implică sprijinirea de către BEST DÉCOR IDEA a materialului disponibil pe sau prin aceste site-uri sau rețele și nici vreo asociere cu operatorii lor. Utilizatorul accesează acele site-uri și le folosește produsele și serviciile exclusiv pe propriul risc.

Drepturile de proprietate intelectuală și industrială

„ BEST DÉCOR IDEA” este o marcă aparținând S.C. BEST DÉCOR IDEA S.R.L. Utilizarea în scopuri comerciale a mărcii „ BEST DÉCOR IDEA” este strict interzisă utilizatorilor site-ului. În mod special, este interzisă comercializarea acestor mărci, totală sau parțială, precum și copierea, modificarea, reproducerea, retransmiterea sau distribuirea acesteia prin orice mijloace, de către utilizatori.
De asemenea, utilizatorii iau la cunoștință de faptul că toate drepturile, titlurile și interesele asupra conținutului site-ului, indiferent de forma lor, inclusiv toate drepturile de autor, mărcile înregistrate, secretele comerciale și alte drepturi de proprietate intelectuală asociate cu acestea, sunt și vor ramane proprietatea BEST DÉCOR IDEA și/sau a licențiatorilor acesteia.